ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |

Σχετικά με τα podcasts

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών προτίθεται θα δημιουργήσει μία σειρά podcast με κύριους άξονες την πρόσβαση σε πόρους και αγαθά, και τα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή. Βασικός στόχος είναι η ευρύτερη διάχυση και η εξοικείωση περισσότερων πολιτών με τα ζητήματα που είναι στο επίκεντρο της αποστολής μας, μέσα από μαγνητοφωνημένες προσιτές συζητήσεις διάρκειας περίπου 20-30′ με ανθρώπους που γνωρίζουν τα γενικά και επιμέρους θέματα. Η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια, η πρόσβαση σε υποδομές και εργαλεία, η διαφάνεια στο δημόσιο, το STEAM για όλα τα παιδιά, και τα άλλα παρεμφερή αντικείμενα για τα οποία δουλεύουμε εδώ και 10 χρόνια όλοι μας στην ΕΕΛΛΑΚ αφορούν συνολικά την κοινωνία, είναι εξόχως πολιτικά και, ταυτόχρονα, επηρεάζουν ολοένα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Το podcast.ellak.gr επιθυμούμε να ευαισθητοποιήσει λιγότερο καταρτισμένους με τα σχετικά θέματα πολίτες και δημόσιους λειτουργούς, ώστε να δημιουργηθεί μία ευρύτερη βάση ενδιαφέροντος για τα δυνητικά «αόρατα σύνορα, όρια και αυτιά» στην κοινωνία και την εποχή των ψηφιακών υποδομών. Σε αυτό το πνεύμα προτείνεται η ονομασία «ανοικτός ορίζοντας».